Karşılaştırma Nedir?

Sözlü ve yazılı anlatımda düşünceyi geliştirmek, söyleneni inandırıcı kılmak için birbiriyle bağlantılı iki nesnenin ortak olan ya da olmayan yönlerini inceleme.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Karşıtlama
Kaside
Kat’
Katar
Kayabaşı
Kelam-ı Kibar
Kerem Havaları
Kesik
Kesiş
Kinaye